ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Με επίκεντρο τον πελάτη και τις ανάγκες του παρέχουμε πλήρη και αποτελεσματική νομική κάλυψη τόσο στο επίπεδο της μαχόμενης όσο και της συμβουλευτικής δικηγορίας. Στόχος μας είναι η παροχή νομικών υπηρεσιών υψηλού επιπέδου και η ικανοποίηση των απαιτήσεων των εντολέων μας, μέσω της συνεχούς κατάρτισης, ενημέρωσης και εκπαίδευσης.

Απαρέγκλιτες αρχές του δικηγορικού μας γραφείου είναι η ειλικρίνεια, η συνέπεια και η ταχύτητα στη διεκπεραίωση των υποθέσεων, με την ταυτόχρονη ποιοτική και εξειδικευμένη εμβάθυνση στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και απαιτήσεις κάθε υπόθεσης ξεχωριστά.

Για επικοινωνία μαζί μας καλέστε στα τηλέφωνα 2313068499 ή 6979170926