ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 

Το θάνατο ενός προσώπου συνοδεύει μια σειρά δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, στις οποίες πρέπει να ανταποκριθείτε άμεσα προκειμένου να λάβετε την κληρονομιαία περιουσία ή να διεκδικήσετε αυτά που δικαιούστε. Μάλιστα, στην περίπτωση που η περιουσία που κληρονομείτε περιλαμβάνει κυρίως ή μόνο χρέη, η ανάγκη για άμεση διενέργεια συγκεκριμένων νομικών πράξεων γίνεται ακόμα μεγαλύτερη. 

Το Δικηγορικό μας γραφείο, έχοντας μεγάλη εμπειρία στον χειρισμό υποθέσεων κληρονομικού δικαίου, αναλαμβάνει με συνέπεια και αποτελεσματικότητα πάσης φύσεως διαφορά που αφορά το κληρονομικό σας δικαίωμα και ειδικότερα αναλαμβάνουμε: 

-Τη δημοσίευση διαθήκης και την κήρυξη της ως κυρίας στο αρμόδιο Δικαστήριο. 

-Την αποδοχή και αποποίηση της κληρονομιάς.

-Την άδεια αποποίησης κληρονομιάς ανηλίκου.

-Την προσβολή και την ακύρωση διαθήκης λόγω πλαστότητας, λόγω σύνταξής της υπό το κράτος πλάνης, απάτης ή απειλής, ή λόγο περιεχομένου που αντίκειται στο νόμο ή στα χρηστά ήθη.

-Την αναγνώριση της νόμιμης μοίρας στην περίπτωση παράλειψης νόμιμου μεριδούχου.

-Την έκδοση κληρονομητηρίου.

-Την άσκηση αγωγής διανομής της κληρονομιαίας  περιουσίας.

-Τη λήψη σχετικών με την κληρονομιά πιστοποιητικών από τις αρμόδιες υπηρεσίες.


Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στα τηλέφωνα 2313068499 ή 6979170926