ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

          ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ

Το γραφείο μας διαθέτει μεγάλη εξειδίκευση στο δίκαιο ακινήτων, αναλαμβάνοντας με υπευθυνότητα και αποτελεσματικότητα πάσης φύσεως διαφορά που αφορά  την ακίνητη περιουσία σας. Ειδικότερα, αναλαμβάνουμε:

 • Την έρευνα - νομικό έλεγχο στο Υποθηκοφυλακείο και στο Κτηματολόγιο πριν την αγορά ενός ακινήτου καθώς και την πλήρη διαδικασία της αγοραπωλησίας.
 • Τη διαδικασία κάθε είδους μεταβίβασης ακινήτου (δωρεά, γονική παροχή, πώληση).
 • Την διεκδίκηση και την αναγνώριση της κυριότητας σας σε ακίνητο  -  Άσκηση αναγνωριστικής και διεκδικητικής  αγωγής.
 • Την εν γένει προστασία της ακίνητης περιουσίας σας από τις προσβολές τρίτων.
 • Την αγωγή διανομής ακινήτου.
 • Εξειδικευμένα ζητήματα χρησικτησίας και άσκηση αγωγής χρησικτησίας.
 • Διαφορές συνιδιοκτητών -  άσκηση αγωγής για οφειλόμενα κοινόχρηστα. 
 • Τη σύνταξη μισθωτήριου συμβολαίου, τη διεκδίκηση οφειλόμενων μισθωμάτων, την έξωση και την απόδοση  του μίσθιου ακινήτου, την μείωση μισθώματος και πάσης φύσεως μισθωτική διαφορά.
 • Την καταχώριση των ακινήτων σας στο Κτηματολόγιο.
 • Αιτήσεις και αγωγές Κτηματολογίου.
 • Την εξάλειψη υποθήκης και προσημείωσης υποθήκης από ακίνητο.
 • Τη διαδικασία διεκδίκησης της οφειλόμενης αποζημίωσης από το Δημόσιο μετά από απαλλοτρίωση του ακινήτου σας.

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στα τηλέφωνα 2313068499 ή 6979170926