ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΔΙΑΖΥΓΙΩΝ - ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Το Οικογενειακό Δίκαιο ρυθμίζει τις οικογενειακές σχέσεις, δηλαδή τις σχέσεις που διαμορφώνονται μεταξύ συζύγων, γονέων και τέκνων. 

Το Δικηγορικό μας γραφείο διαθέτοντας μεγάλη εμπειρία και εξειδίκευση στον τομέα του Οικογενειακού Δικαίου, αναλαμβάνει με συνέπεια και αποτελεσματικότητα πάσης φύσεως οικογενειακή διαφορά που σας απασχολεί, εξασφαλίζοντας για εσάς την πιο συμφέρουσα λύση. Ειδικότερα, στο πλαίσιο της ρύθμισης των διαφορών αυτών, αναλαμβάνουμε:

  • Την έκδοση συναινετικού διαζυγίου και διαζυγίου κατ' αντιδικία.
  • Αγωγές και ασφαλιστικά μέτρα διατροφής ανήλικων τέκνων και συζύγων.
  • Τη ρύθμιση της επιμέλειας και επικοινωνίας μεταξύ γονέων και τέκνων.
  • Τη ρύθμιση της οικογενειακής στέγης μετά το διαζύγιο.
  • Αγωγές σχετικές με αξιώσεις συμμετοχής στα αποκτήματα κατά τη διάρκεια του γάμου.
  • Αγωγές αναγνώρισης και προσβολής της πατρότητας τέκνου.
  • Τη σύναψη συμφώνου συμβίωσης.
  • Τη θέση προσώπου σε Δικαστική Συμπαράσταση.
  • Τη διαδικασία υιοθεσίας τέκνου.

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στα τηλέφωνα 2313068499 ή 6979170926