ΑΡΘΡΑ

Τα τελευταία έτη στη χώρα μας, λόγω της οικονομικής κρίσης και δεδομένων των χρεών που δημιουργήθηκαν εξ' αυτής σε μεγάλη μερίδα του πληθυσμού, η αποποίηση της κληρονομιάς από τους κληρονόμους είναι ένα πολύ συχνό φαινόμενο που απασχολεί τους εντολείς μας καθημερινά.

Το δικηγορικό μας γραφείο με μεγάλη εμπειρία και γνώση αναλαμβάνει πλήρως την διεκπεραίωση όλων των εκκρεμών νομικών υποθέσεων σας στην Ελλάδα, χωρίς να χρειαστεί η φυσική σας παρουσία και η μετάβαση σας στην Ελλάδα, διασφαλίζοντας στο ακέραιο τα δικαιώματα σας με συνέπεια, ταχύτητα και αποτελεσματικότητα.

Σύμφωνα με το άρθρο 1439 του Αστικού Κώδικα «Καθένας από τους συζύγους μπορεί να ζητήσει διαζύγιο, όταν οι μεταξύ τους σχέσεις έχουν κλονισθεί τόσο ισχυρά, από λόγο που αφορά το πρόσωπο του εναγομένου ή και των δυο συζύγων, ώστε βάσιμα η εξακολούθηση της έγγαμης σχέσης να είναι αφόρητη για τον ενάγοντα. Εφόσον οι σύζυγοι βρίσκονται σε διάσταση ...

Όταν ένα πρόσωπο αποβιώσει, κληρονόμοι του καθίστανται στην περίπτωση που έχει αφήσει διαθήκη, τα πρόσωπα που ο ίδιος ο θανών είχε ορίσει με την διαθήκη του, ενώ σε περίπτωση που ο θανών δεν κατέλιπε διαθήκη, οι πλησιέστεροι συγγενείς του.