ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ - ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ & ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΙ

ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ - ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ & ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΙ

Μία από τις πολυάριθμες αρνητικές συνέπειες της οικονομικής κρίσης είναι η αδυναμία εξυπηρέτησης οικονομικών υποχρεώσεων που είχαν αναληφθεί προγενέστερα και η συνακόλουθη επίσπευση αναγκαστικών εκτελέσεων (πλειστηριασμοί και κατασχέσεις) σε βάρος των οφειλετών.

Το γραφείο μας, διαθέτοντας την απαραίτητη εξειδίκευση στον εν λόγω τομέα, παρέχει τη δυνατότητα νομικής υποστήριξης τόσο δανειοληπτών που επιθυμούν να παρεμποδίσουν και τελικά να αποφύγουν την απώλεια των περιουσιακών τους στοιχείων, κατ' ενάσκηση των  νομίμων δικαιωμάτων τους, όσο και δανειστών των οποίων η πρόθεση είναι να υπερασπιστούν και να διασφαλίσουν τα συμφέροντά τους.

Το Δικηγορικό μας γραφείο αναλαμβάνει την σύνταξη δικογράφων και την εν γένει νομική εκπροσώπησή σας στην έκδοση διαταγών πληρωμής από όποια αιτία και αν προέρχεται η οφειλή (οφειλές από τιμολόγια, επιταγές, συναλλαγματικές, συμβάσεις δανείου, ιδιωτικά συμφωνητικά), στην άσκηση ανακοπών και αιτήσεων αναστολής, καθώς και στην επιβολή κατασχέσεων

Επίσης, διατηρώντας συνεργασία με συμβολαιογράφους  και δικαστικούς επιμελητές που ειδικεύονται στις εκτελέσεις, παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και προδιαγραφών στο δίκαιο της εκτέλεσης. 

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στα τηλέφωνα 2313068499 ή 6979170926