ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ - ΕΠΙΚΥΡΩΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ - ΕΠΙΚΥΡΩΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Με εξειδικευμένες σπουδές στους τομείς της νομικής και οικονομικής μετάφρασης, το γραφείο μας αναλαμβάνει υψηλού επιπέδου μεταφράσεις από την ελληνική στην αγγλική, γερμανική, γαλλική και ισπανική γλώσσα και αντίστροφα. 

Πέραν της μετάφρασης, το γραφείο μας  αναλαμβάνει τη διαδικασία αίτησης και λήψης "επισημείωσης της Σύμβασης της Χάγης" (Apostille). Η σφραγίδα "Apostille" είναι απαραίτητη προκειμένου να πιστοποιηθεί η γνησιότητα ελληνικών δημοσίων εγγράφων, όταν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν σε μία από τις χώρες που έχουν υπογράψει τη Σύμβαση της Χάγης.

Επιπλέον, στο πλαίσιο του Κώδικα περί Δικηγόρων και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις αναλαμβάνουμε την επίσημη επικύρωση οποιουδήποτε είδους και περιεχομένου εγγράφων.   


Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στα τηλέφωνα 2313068499 ή 6979170926