Αγορά ακινήτου - Τι πρέπει να γνωρίζετε

2022-02-13

Η αγορά ακινήτου αποτελεί μία πολύ σημαντική απόφαση με ιδιαίτερη βαρύτητα για τον αγοραστή, καθώς το τίμημα αγοράς συνίσταται συνήθως σε αρκετές χιλιάδες ευρώ και για το λόγο αυτό απαιτείται η μέγιστη δυνατή προσοχή προκειμένου η διαδικασία να ολοκληρωθεί με ασφάλεια για εκείνον.

Για τον λόγο αυτό, κάθε υποψήφιος αγοραστής, πριν ξεκινήσει τις διαπραγματεύσεις για την αγορά ενός ακινήτου, θα πρέπει να αναθέσει σε εξειδικευμένο στο δίκαιο ακινήτων δικηγόρο το νομικό έλεγχο του ακινήτου για να ενημερωθεί αν είναι ασφαλής και προς το συμφέρον του η αγορά του συγκεκριμένου ακινήτου ή όχι.

Τι σημαίνει νομικός έλεγχος του ακινήτου;

Ο νομικός έλεγχος του ακινήτου, είναι ο έλεγχος που διεξάγεται από εξειδικευμένο δικηγόρο στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο και Κτηματολογικό Γραφείο στο οποίο ανήκει το ακίνητο που ενδιαφέρεται να αγοράσει ο υποψήφιος αγοραστής. Κατά τον έλεγχο αυτό, γίνεται πλήρης έρευνα του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του ακινήτου καθώς και της τυχόν ύπαρξης βαρών στο ακίνητο, προκειμένου να διαπιστωθεί αν το εν λόγω ακίνητο είναι «καθαρό» ή όχι.

Ειδικότερα, γίνεται κατ' αρχάς πλήρης έλεγχος των τίτλων με τους οποίους έχει αποκτήσει ο πωλητής το εν λόγω ακίνητο, προκειμένου να διαπιστωθεί αν πράγματι έχει ο πωλητής στην κυριότητα του το συγκεκριμένο ακίνητο και αν τυχόν το ακίνητο αυτό διεκδικείται από τρίτους όπως το Ελληνικό Δημόσιο ή ιδιώτες, το οποίο είναι ένα σύνηθες φαινόμενο στην πράξη.

Επιπλέον δε, γίνεται πλήρης έλεγχος της ύπαρξης βαρών στο ακίνητο προκειμένου να διαπιστωθεί αν το ακίνητο είναι βεβαρημένο με προσημειώσεις, υποθήκες ή κατασχέσεις, περίπτωση η οποία εμφανίζεται πολύ συχνά στις αγοραπωλησίες.

Αυτό που πρέπει να τονιστεί ιδιαίτερα είναι το γεγονός ότι σε περίπτωση που το ακίνητο είναι βεβαρημένο με κάποιο βάρος για παράδειγμα με μία υποθήκη, η υποθήκη ακολουθεί το ακίνητο και έτσι ο αγοραστής σε περίπτωση που δεν γνωρίζει την ύπαρξη υποθήκης στο ακίνητο, αγοράζει το ακίνητο με την εγγραφείσα σε αυτό υποθήκη.

Για τον λόγο αυτό είναι απαραίτητος ο νομικός έλεγχος πριν την αγορά του ακινήτου προκειμένου ο αγοραστής να μη βρεθεί προ εκπλήξεων και προκειμένου η διαδικασία της αγοραπωλησίας να διεξαχθεί με τη δέουσα ασφάλεια και νομιμότητα.

* Το Δικηγορικό μας γραφείο με μεγάλη εμπειρία και γνώση στο δίκαιο των ακινήτων, αναλαμβάνει πλήρως την διαδικασία του νομικού ελέγχου του ακινήτου που σας ενδιαφέρει, ενημερώνοντας σας αναλυτικά για τη νομική του κατάσταση καθώς και την διαδικασία μέχρι και την οριστική υπογραφή του συμβολαίου αγοράς του ακινήτου, διαφυλάττοντας με συνέπεια και αποτελεσματικότητα τα έννομα συμφέροντα σας.

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στα τηλέφωνα 2313068499 ή 6979170926