Αποδοχή & Αποποίηση κληρονομιάς: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε 

2020-05-08

Μετά το θάνατο κάποιου προσώπου όλη η περιουσία του περιέρχεται στους κληρονόμους του, που είναι είτε οι στενοί συγγενείς του είτε αναφέρονται στην διαθήκη του. 

Η κληρονομιαία αυτή περιουσία, αποτελείται από  δύο κατηγορίες, το ενεργητικό και το παθητικό. Το ενεργητικό περιλαμβάνει όλα τα περιουσιακά στοιχεία του θανόντος, όπως για παράδειγμα τα ακίνητα, τα χρήματα, τα οχήματα κτλ. Από την άλλη πλευρά, το παθητικό περιλαμβάνει τα χρέη που μπορεί να είχε ο θανών όσο ζούσε, για παράδειγμα προς την εφορία, προς τα ασφαλιστικά ταμεία, από δάνεια κτλ. 

Λόγω δε της οικονομικής κρίσης και δεδομένων των χρεών που δημιουργήθηκαν εξ' αυτής σε μεγάλη μερίδα του πληθυσμού, είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζει κανείς τι πρέπει να κάνει στην περίπτωση που καταστεί κληρονόμος, ιδίως δε όταν η κληρονομιά αυτή αποτελείται από χρέη. Ειδικότερα, ο κληρονόμος έχει τις εξής επιλογές:

Α) Αποποίηση της κληρονομιάς: Ο κάθε κληρονόμος έχει εκ του νόμου δικαίωμα να αποποιηθεί την κληρονομιά που του καταλείπεται, μέσα σε προθεσμία 4 μηνών από τον θάνατο του κληρονομουμένου αν είναι κάτοικος Ελλάδος και ενός χρόνου αν ο κληρονομούμενος ή ο κληρονόμος είναι κάτοικος εξωτερικού.

Αποποίηση γίνεται συνήθως όταν το παθητικό της κληρονομιάς είναι μεγαλύτερο του ενεργητικού, δηλαδή όταν τα χρέη και οι οφειλές ξεπερνούν την αξία των περιουσιακών στοιχείων.

Η τετράμηνη προθεσμία της αποποίησης είναι εξαιρετικά σημαντική, καθώς αν παρέλθει και ο κληρονόμος δεν αποποιηθεί την κληρονομιά, τότε θεωρείται οτι την έχει αποδεχθεί σιωπηρά, με αποτέλεσμα ο κληρονόμος να επιβαρυνθεί πλέον ο ίδιος με τα χρέη του θανόντος.

Δεν υπάρχει τμηματική ή εν μέρει αποποίηση. Δηλαδή δεν μπορεί κάποιος να αποποιηθεί τα χρέη και να αποδεχθεί την υπόλοιπη περιουσία. Η αποποίηση αφορά πάντα το σύνολο της κληρονομιαίας περιουσίας (παθητικό και ενεργητικό). 

Τέλος, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην περίπτωση που κληρονόμοι καθίστανται ανήλικοι. Στην περίπτωση αυτή, η αποποίηση γίνεται μόνο με δικαστική απόφαση και πάλι εντός της τετράμηνης προθεσμίας. 

Β) Αποδοχή της κληρονομιάς: Στην περίπτωση που ο (προσωρινός) κληρονόμος δεν αποποιήθηκε εντός της τετράμηνης προθεσμίας την κληρονομιαία περιουσία, θεωρείται οτι την έχει αποδεχθεί σιωπηρά και με τον τρόπο αυτό καθίσταται οριστικός κληρονόμος. Ωστόσο, αν στην κληρονομιαία περιουσία υπάρχουν και ακίνητα του θανόντος, τότε για να ολοκληρωθεί η αποδοχή της κληρονομιάς και οι κληρονόμοι να έχουν νόμιμο τίτλο κυριότητας στα χέρια τους για τα ακίνητα αυτά, θα πρέπει η αποδοχή κληρονομιάς να γίνει με συμβολαιογραφικό έγγραφο. 

Είναι πολύ σημαντικό πριν προβείτε στην αποδοχή ή αποποίηση της κληρονομιάς, να γνωρίζετε το ύψος τόσο του ενεργητικού όσο και του παθητικού αυτής, προκειμένου να αποφασίσετε τι είναι συμφέρον για εσάς.

* Το Δικηγορικό μας γραφείο αναλαμβάνει πλήρως την διαδικασία αποδοχής ή αποποίησης της επαχθείσας σε εσάς κληρονομιάς, ενημερώνοντας σας αναλυτικά για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας και διαφυλάττοντας με συνέπεια και αποτελεσματικότητα τα έννομα συμφέροντα σας.


Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στα τηλέφωνα 2313068499 ή 6979170926