Αποζημίωση από τροχαίο ατύχημα

2020-07-06

Δυστυχώς, στην χώρα μας τα τροχαία ατυχήματα αποτελούν σήμερα ένα καθημερινό φαινόμενο. Για το λόγο αυτό, είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε ποιες είναι οι πρώτες ενέργειες που πρέπει να γίνουν στην περίπτωση εμπλοκής σε τροχαίο ατύχημα, καθώς και ποια είναι η διαδικασία για την αποζημίωση του ζημιωθέντος.

Κατ' αρχάς, η πρώτη ενέργεια που πρέπει να κάνουν οι οδηγοί που εμπλέκονται σε ένα τροχαίο ατύχημα, είναι να καλέσουν την Τροχαία προκειμένου να προβεί σε αυτοψία και να καταγράψει το συμβάν. Εάν υπάρξει τραυματισμός, σχηματίζεται και η αντίστοιχη δικογραφία. Σκόπιμη είναι και η συλλογή στοιχείων τυχόν αυτόπτων μαρτύρων, που μπορεί να φανούν χρήσιμοι σε περίπτωση ενδεχόμενου δικαστηρίου.

Στη συνέχεια, θα πρέπει τα εμπλεκόμενα μέρη να αποφασίσουν αν πρόκειται να επακολουθήσει φιλικός διακανονισμός ή όχι. Εάν δηλαδή η υπαιτιότητα του ενός μέρους είναι ξεκάθαρη, τότε μπορεί να γίνει φιλική δήλωση εκ μέρους του υπαίτιου προσώπου υπέρ του άλλου εμπλεκομένου, που δεν φέρει καμία υπαιτιότητα. Πρόκειται δηλαδή για μία διαδικασία που έχει θεσπιστεί για την επιτάχυνση της αποζημίωσης του οδηγού που δεν ευθύνεται για το ατύχημα, εφόσον υπάρχουν μόνο υλικές ζημίες.

Η φιλική δήλωση είναι μία δήλωση που συμπληρώνεται από αμφότερα τα εμπλεκόμενα μέρη, υποβάλλεται σε αμφότερες τις ασφαλιστικές εταιρείες και δίνει τη δυνατότητα στο μη υπαίτιο μέρος να ζητήσει να χρήματα της αποζημίωσης από τη δική του ασφαλιστική εταιρεία και όχι από την ασφαλιστική εταιρεία του άλλου εμπλεκομένου. 

Αν, ωστόσο, τα μέρη δεν συμφωνήσουν στη φιλική δήλωση, ή αν από το ατύχημα επήλθαν όχι απλώς υλικές ζημίες αλλά και σωματικές βλάβες ή ακόμα και θάνατος, τότε η αποζημίωση στον ζημιωθέντα (ή στους οικείους του, στην περίπτωση θανάτου) για τη ζημία που υπέστην, μπορεί να δοθεί είτε εξωδικαστικά (αν υπάρξει συμφωνία για το ύψος της αποζημίωσης με την ασφαλιστική εταιρεία) είτε με Δικαστική απόφαση μετά από άσκηση αγωγής του ζημιωθέντος. 

Αξίζει να σημειωθεί οτι ο ζημιωθείς μπορεί να διεκδικήσει, μεταξύ άλλων, αποζημίωση για τις υλικές ζημίες του οχήματος του (ανταλλακτικά και κόστος επισκευής), για τη μείωση της εμπορικής του αξίας, για την τυχόν καταστροφή των προσωπικών του αντικειμένων εξ' αιτίας του τροχαίου ατυχήματος (ενδυμάτων, υποδημάτων, κινητού τηλεφώνου κτλ), για τις ιατρικές του δαπάνες, για τα χρήματα που κατέβαλλε σε τρίτο πρόσωπο για να τον φροντίζει λόγω των τραυματισμών που υπέστη, για την ηθική του βλάβη κτλ. 

* Το Δικηγορικό μας γραφείο αναλαμβάνει με συνέπεια και αποτελεσματικότητα πλήρως την διαδικασία της αποζημίωσης σας από τροχαίο ατύχημα, εξασφαλίζοντας για εσάς το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα.  

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στα τηλέφωνα 2313068499 ή 6979170926