Δεκτή ανακοπή εντολέων μας - 8391/2020 απόφαση Μον.Πρωτ.Θεσσαλονίκης

2020-09-01

Δυνάμει της υπ' αριθμόν 8391/2020 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, έγινε δεκτή η ανακοπή των εντολέων μας και διατάχθηκε η διόρθωση της αξίας καθώς και της τιμής πρώτης προσφοράς των ακινήτων τους, οι οποίες είχαν ορισθεί στην κατασχετήρια έκθεση.

Ειδικότερα, η καθορισθείσα τιμή πρώτης προσφοράς για τα εν λόγω δύο ακίνητα ανερχόταν, σύμφωνα με την εκτίμηση που συμπεριλήφθηκε στην κατασχετήρια έκθεση των ακινήτων, στο ποσό των 9.000 και 14.000 ευρώ αντίστοιχα. 

Κατόπιν άσκησης ανακοπής από το γραφείο μας, εξεδόθη η υπ' αριθμόν 8391/2020 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, δυνάμει της οποίας η τιμή πρώτης προσφοράς των επίδικων ακινήτων, καθορίσθηκε τελικώς στο ποσό των 27.400 και 42.300 ευρώ αντίστοιχα, αποκαθιστώντας με τον τρόπο αυτό πλήρως  τα έννομα συμφέροντα των εντολέων μας.

* Σε συνεργασία με τον συνάδελφο Δικηγόρο Καστοριάς, Γεώργιο Η. Κίτσο.