Εξάλειψη υποθήκης / προσημείωσης υποθήκης από ακίνητο

2020-05-28

Συνήθως, κατά την σύναψη ενός τραπεζικού δανείου, η Τράπεζα εγγράφει υποθήκη ή προσημείωση υποθήκης επί ενός ή περισσότερων ακινήτων του δανειολήπτη, προκειμένου η ίδια να εξασφαλίσει την αποπληρωμή του. 

Ωστόσο, αυτό που οι περισσότεροι αγνοούν, είναι οτι μετά την ολοσχερή αποπληρωμή του δανείου τους, πρέπει απαραίτητα να γίνει διαδικασία για την εξάλειψη της υποθήκης ή της προσημείωσης υποθήκης που έχει εγγραφεί στο ακίνητο, προκειμένου αυτό να είναι πλέον ελεύθερο κάθε βάρους και να μπορούν να το εκμεταλλευτούν. 

Η διαδικασία της εξάλειψης γίνεται κατά κανόνα με την έκδοση δικαστικής απόφασης. Μετά δε την έκδοση της δικαστικής απόφασης, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία της εξάλειψης, η δικαστική απόφαση πρέπει να  μεταγγραφεί στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο ή στο αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο (εφόσον στην περιοχή που βρίσκεται το ακίνητο, έχει ήδη τεθεί σε λειτουργία το Κτηματολόγιο). 

Αυτό που πρέπει να τονιστεί, είναι οτι  η διαδικασία της εξάλειψης της υποθήκης ή της προσημείωσης υποθήκης δεν γίνεται σε καμία περίπτωση ''αυτόματα'' με την αποπληρωμή του δανείου ούτε και με την λήψη της εξοφλητικής απόδειξης από την Τράπεζα. 

Συνεπώς, μετά την αποπληρωμή του δανείου σας, θα πρέπει να απευθυνθείτε σε δικηγόρο προκειμένου να αναλάβει την διαδικασία της εξάλειψης της εγγραφείσας προσημείωσης ή υποθήκης επί του ακινήτου σας, ώστε το ακίνητο σας να είναι πλέον ελεύθερο κάθε βάρους.

* Το Δικηγορικό μας γραφείο αναλαμβάνει πλήρως την διαδικασία εξάλειψης της υποθήκης ή της προσημείωσης υποθήκης επί του ακινήτου σας, διαφυλάττοντας με συνέπεια και αποτελεσματικότητα τα έννομα συμφέροντα σας.

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στα τηλέφωνα 2313068499 ή 6979170926