Νομικές υπηρεσίες για κατοίκους εξωτερικού

2023-05-07

Το δικηγορικό μας γραφείο με μεγάλη εμπειρία και γνώση αναλαμβάνει πλήρως την διεκπεραίωση όλων των εκκρεμών νομικών υποθέσεων σας στην Ελλάδα, χωρίς να χρειαστεί η φυσική σας παρουσία και η μετάβαση σας στην Ελλάδα, διασφαλίζοντας στο ακέραιο τα δικαιώματα σας με συνέπεια, ταχύτητα και αποτελεσματικότητα.

Στο πλαίσιο αυτό, διαθέτοντας παράλληλα μία μεγάλη ομάδα εξειδικευμένων συνεργατών σε ολόκληρη την χώρα (συμβολαιογράφους, λογιστές, μηχανικούς) το δικηγορικό μας γραφείο αναλαμβάνει για εσάς:

- Την εκπροσώπηση σας ενώπιον των Ελληνικών Δικαστηρίων για πάσης φύσεως υποθέσεις (ενδεικτικά υποθέσεις διαζυγίου, υποθέσεις κληρονομικού δικαίου - αποδοχή κληρονομιάς, αποποίηση κληρονομιάς, έρευνα κληρονομιαίας περιουσίας κτλ-, υποθέσεις αγοράς ή πώλησης ακινήτων κτλ).

- Την αναγνώριση της ισχύος στην Ελλάδα των δικαστικών αποφάσεων που έχετε εκδώσει στη χώρα την οποία διαμένετε (συνηθέστερη διαδικασία αναγνώρισης απόφασης που εκδόθηκε στο εξωτερικό είναι η διαδικασία αναγνώρισης του διαζυγίου σας και στην Ελλάδα).

- Τη διαχείριση των ακινήτων σας (καταχώριση στο Κτηματολόγιο, σύνταξη συμφωνητικών μίσθωσης, έξωση κτλ).

- Την καταχώριση των πράξεων στο Ειδικό Ληξιαρχείο.

- Την έκδοση πάσης φύσεως εγγράφων από τις αρμόδιες Υπηρεσίες.

- Την επίσημη μετάφραση των εγγράφων αυτών και την επικύρωση τους με σφραγίδα της Χάγης (Apostille)

- Την διεκπεραίωση των φορολογικών σας υποθέσεων στην Ελλάδα.

- Την παροχή νομικής συμβουλής για οποιοδήποτε νομικό ζήτημα σας απασχολεί.

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στα τηλέφωνα 2313068499 ή 6979170926