Νόμιμη μοίρα - Τι είναι και πως μπορείτε να τη διεκδικήσετε

2022-05-08

Όταν ένα πρόσωπο αποβιώσει, κληρονόμοι του καθίστανται στην περίπτωση που έχει αφήσει διαθήκη, τα πρόσωπα που ο ίδιος ο θανών είχε ορίσει με την διαθήκη του, ενώ σε περίπτωση που ο θανών δεν κατέλιπε διαθήκη, οι πλησιέστεροι συγγενείς του.

Συμβαίνει, ωστόσο, συχνά στην πράξη ο θανών να ορίζει με την διαθήκη του κληρονόμους του συγκεκριμένα μόνο πρόσωπα από τους πλησιέστερους συγγενείς του (όπως για παράδειγμα θανών με τρία τέκνα, να καταλείπει ως μοναδικό του κληρονόμο το ένα από τα τρία τέκνα του) ή και τρίτο πρόσωπο (όπως για παράδειγμα θανών με μία σύζυγο και ένα τέκνο να καταλείπει με τη διαθήκη του όλη την περιουσία του σε φιλικό του πρόσωπο).

Στην περίπτωση αυτή, καθίσταται μοναδικός ή μοναδικοί κληρονόμοι του τα πρόσωπα που ορίζονται στη διαθήκη και όχι οι πλησιέστεροι συγγενείς του θανόντος, οι οποίοι και θα κληρονομούσαν τη κληρονομιαία περιουσία με βάσει τα ποσοστά που ορίζει ο Αστικός Κώδικας, στην περίπτωση που ο θανών δεν κατέλιπε διαθήκη κατά τον θάνατο του.

Για τις περιπτώσεις αυτές και προκειμένου να διασφαλιστεί για τους κληρονόμους που θα καλούνταν στην κληρονομιαία περιουσία αν δεν υπήρχε διαθήκη, ένα ελάχιστο ποσοστό επί της κληρονομιαίας περιουσίας, ο νόμος προέβλεψε το δικαίωμα της νόμιμης μοίρας.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 1825 του Αστικού Κώδικα «Οι κατιόντες και οι γονείς του κληρονομουμένου, καθώς και ο σύζυγος που επιζεί, οι οποίοι θα είχαν κληθεί ως εξ αδιαθέτου κληρονόμοι, έχουν δικαίωμα νόμιμης μοίρας στην κληρονομία. Η νόμιμη μοίρα είναι το μισό της εξ αδιαθέτου μερίδας. Ο μεριδούχος κατά το ποσοστό αυτό μετέχει ως κληρονόμος

Όπως ρητά ορίζεται δηλαδή στο ως άνω άρθρο, τα παραπάνω πρόσωπα έχουν δικαίωμα νόμιμης μοίρας στην κληρονομιαία περιουσία, η οποία αντιστοιχεί στο μισό της εξ' αδιαθέτου μερίδας που θα κληρονομούσαν στην περίπτωση που δεν υπήρχε διαθήκη.

Για παράδειγμα, στην περίπτωση που η θανούσα μητέρα είχε στην κυριότητα της ένα διαμέρισμα το οποίο κατέλιπε με τη διαθήκη της στον έναν από τους δύο γιούς της, τότε ο γιός ο οποίος δεν κατέστη κληρονόμος στην διαθήκη, δικαιούται να διεκδικήσει ποσοστό 25% για τη νόμιμη μοίρα του επί του ως άνω διαμερίσματος που κληρονόμησε ο αδερφός του δυνάμει της διαθήκης της μητέρας τους.

Για τη διεκδίκηση δε της νόμιμης μοίρας θα πρέπει να ασκηθεί ενώπιον του αρμόδιου Δικαστηρίου αγωγή περί κλήρου με βάση το άρθρο 1871 του Αστικού Κώδικα.

* Το Δικηγορικό μας γραφείο με μεγάλη εμπειρία, γνώση και εξειδίκευση στο τομέα του κληρονομικού δικαίου, αναλαμβάνει πλήρως την διαδικασία της διεκδίκησης της νόμιμης μοίρας σας επί της κληρονομιαίας περιουσίας, ενημερώνοντας σας αναλυτικά για τα δικαιώματα σας και το ποσοστό που σας αναλογεί και αναλαμβάνοντας πλήρως την δικαστική σας εκπροσώπηση στην διεκδίκηση της νόμιμης μοίρας σας, διαφυλάττοντας με συνέπεια και αποτελεσματικότητα τα έννομα συμφέροντα σας.