Ρύθμιση δανείων - Οφειλές σε Τράπεζες

2022-02-21

Όπως είναι γνωστό, η οικονομική κρίση που βίωσε η χώρα μας την τελευταία δεκαετία, είχε ως αποτέλεσμα να δημιουργηθούν μεγάλες οφειλές των πολιτών προς τις Τράπεζες από στεγαστικά, επαγγελματικά ή καταναλωτικά δάνεια και κάρτες τα οποία είχαν λάβει προ κρίσης και τα οποία δεν κατάφεραν να εξοφλήσουν ή να τηρήσουν τις προβλεπόμενες δόσεις.

Ως εκ τούτου, τα δάνεια αυτά εκτοκίστηκαν με το πέρασμα του χρόνου με αποτέλεσμα σήμερα οι οφειλές να έχουν αυξηθεί υπέρμετρα και οι δανειολήπτες να μην είναι σε θέση να εξοφλήσουν τα ως άνω δάνεια τους.

Αξίζει δε να σημειώθεί, οτι πολλοί δανειολήπτες την τελευταία διετία λαμβάνουν επιστολή για την μεταβίβαση των δανείων τους από τις Τράπεζες προς εταιρίες του εξωτερικού (funds), ενώ με τη σειρά τους οι εταιρείες αυτές του εξωτερικού έχουν αναθέσει τη διαχείριση των δανείων σε ειδικές εταιρείες που βρίσκονται στην Ελλάδα.

Όσο δε τα δάνεια αυτά παραμένουν ληξιπρόθεσμα και δεν ρυθμίζονται, ο δανειολήπτης βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο να κινηθεί σε βάρος του από την Τράπεζα ή από το fund διαδικασία δικαστικής διεκδίκησης των ως άνω οφειλών, η οποία μπορεί να προχωρήσει μέχρι και σε πλειστηριασμό της ακίνητης περιουσίας του.

Για τον λόγο αυτό ο δανειολήπτης σε περίπτωση που δεν μπορεί να εξοφλήσει το δάνειο του εφάπαξ, έχει τη δυνατότητα προκειμένου να είναι ασφαλής να ρυθμίσει το δάνειο του, πετυχαίνοντας με τους σωστούς χειρισμούς ρύθμιση του δανείου του με «κούρεμα» μεγάλου μέρος των τόκων ή ακόμα και του κεφαλαίου της συνολικής οφειλής.

Πιο συγκεκριμένα, η ρύθμιση του δανείου και η συμφωνία για κούρεμα των τόκων ή ακόμη και σε κάποιες περιπτώσεις του κεφαλαίου που μπορεί να επιτευχθεί, είναι μία συνιστώσα πολλών παραγόντων και για το λόγο αυτό κάθε περίπτωση χρήζει διαφορετικού χειρισμού, διαπραγμάτευσης και προσέγγισης από τον εξειδικευμένο στο τομέα αυτό νομικό παραστάτη.

* Το Δικηγορικό μας γραφείο με μεγάλη εμπειρία και γνώση στο τραπεζικό δίκαιο και έχοντας χειριστεί επιτυχώς πλήθος ρυθμίσεων κόκκινων δανείων με πολύ ευνοϊκούς όρους, αναλαμβάνει πλήρως την διαδικασία της ρύθμισης των δανείων σας, με προσέγγιση που αρμόζει εξατομικευμένα στην δική σας υπόθεση, με σκοπό την επίτευξη της πλέον συμφέρουσας για εσάς λύσης.

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας 

στα τηλέφωνα 2313068499 ή 6979170926