Αποποίηση κληρονομιάς από ανήλικο - Τι πρέπει να γνωρίζετε

2023-05-31

Τα τελευταία έτη στη χώρα μας, λόγω της οικονομικής κρίσης και δεδομένων των χρεών που δημιουργήθηκαν εξ' αυτής σε μεγάλη μερίδα του πληθυσμού, η αποποίηση της κληρονομιάς από τους κληρονόμους είναι ένα πολύ συχνό φαινόμενο που απασχολεί τους εντολείς μας καθημερινά.

Κατ' αρχάς, αξίζει να σημειώσουμε οτι μετά το θάνατο κάποιου προσώπου όλη η περιουσία του περιέρχεται στους κληρονόμους του, που είναι είτε οι στενοί συγγενείς του είτε αναφέρονται στην διαθήκη του.

Η κληρονομιαία αυτή περιουσία, αποτελείται από δύο κατηγορίες, και πιο συγκεκριμένα από το ενεργητικό και το παθητικό. Το ενεργητικό περιλαμβάνει όλα τα περιουσιακά στοιχεία του θανόντος, όπως για παράδειγμα τα ακίνητα, τα χρήματα, τα οχήματα κτλ. Από την άλλη πλευρά, το παθητικό περιλαμβάνει τα χρέη που μπορεί να είχε ο θανών όσο ζούσε, για παράδειγμα προς την εφορία, προς τα ασφαλιστικά ταμεία, από δάνεια κτλ.

Για το ζήτημα της αποποίησης της κληρονομιάς των ενηλίκων έχουμε αναφερθεί αναλυτικά σε προηγούμενο άρθρο μας, το οποίο μπορείτε να δείτε αναλυτικά εδώ.

Στο παρόν άρθρο μας θα ασχοληθούμε με το ζήτημα της αποποίησης της κληρονομιάς από ανήλικο, το οποίο είναι ένα ζήτημα που προκαλεί μεγάλο άγχος και προβληματισμό στους γονείς που έχουν ήδη αποποιηθεί την κληρονομιά.

Σύμφωνα, λοιπόν, με το άρθρο 1847 του Αστικού Κώδικα « Ο κληρονόμος μπορεί να αποποιηθεί την κληρονομιά μέσα σε προθεσμία τεσσάρων μηνών που αρχίζει από τότε που έμαθε την επαγωγή και το λόγο της. Αν ο κληρονομούμενος είχε την τελευταία Κατοικία του στο εξωτερικό ή αν ο κληρονόμος έμαθε την επαγωγή όταν διέμενε στο εξωτερικό, η προθεσμία είναι ενός έτους ». Το ως άνω άρθρο εφαρμόζεται και όταν ο κληρονόμος είναι ανήλικος και συνεπώς και η αποποίηση του ανηλίκου πρέπει να γίνει επίσης εντός των ανωτέρω προθεσμιών.

Ωστόσο, αυτό που είναι πολύ σημαντικό και οι περισσότεροι γονείς δε το γνωρίζουν είναι οτι η αποποίηση της κληρονομιάς από ανήλικο γίνεται υποχρεωτικά μόνο κατόπιν έκδοσης δικαστικής απόφασης από το αρμόδιο Δικαστήριο και όχι με απλή δήλωση στο Δικαστήριο όπως γίνεται για τους ενηλίκους.

Για τον λόγο αυτό εφόσον οι κληρονόμοι του θανόντος έχουν ανήλικα τέκνα, θα πρέπει αμέσως μετά την δική τους αποποίηση να απευθυνθούν σε κάποιον δικηγόρο εξειδικευμένο σε υποθέσεις κληρονομικού δικαίου προκειμένου να εκκινήσει τις διαδικασίες της έκδοσης δικαστικής απόφασης για την άδεια αποποίησης του ανηλίκου τέκνου τους, μέσα στην τετράμηνη προθεσμία που προβλέπει ο νόμος. Και τούτο διότι αν παρέλθει η ως άνω προθεσμία και δεν έχει γίνει αποποίηση της κληρονομιάς από το ανήλικο δυνάμει της εκδοθείσας δικαστικής απόφασης, τότε το ανήλικο τέκνο θεωρείται δυστυχώς κληρονόμος του θανόντος με όλες τις συνέπειες που το ζήτημα αυτό συνεπάγεται.


* Το Δικηγορικό μας γραφείο με μεγάλη εμπειρία και γνώση σε υποθέσεις κληρονομικού δικαίου, αναλαμβάνει πλήρως την διαδικασία αποποίησης κληρονομιάς από ανήλικο τέκνο, ενημερώνοντας σας αναλυτικά βήμα προς βήμα για όλη τη διαδικασία και διαφυλάττοντας με συνέπεια και αποτελεσματικότητα τα έννομα συμφέροντα σας.

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας
στα τηλέφωνα 2313068499 ή 6979170926