ΑΡΘΡΑ

Δυνάμει του Ν. 4356/2015 τροποποιήθηκαν οι διατάξεις για το σύµφωνο συµβίωσης προς δύο βασικές κατευθύνσεις: Αφενός η ισχύς του συµφώνου επεκτείνεται και στα οµόφυλα ζευγάρια, και αφετέρου η σηµασία και οι συνέπειες του συµφώνου ενισχύονται, δεδοµένου ότι αναγνωρίζονται οικογενειακοί δεσµοί µεταξύ των µερών.

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 6390/Β/31-12-2021 η ΚΥΑ Αριθμ. 70057 οίκ. σχετικά με την ηλεκτρονική υπηρεσία έκδοσης άυλου συναινετικού διαζυγίου μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr- ΕΨΠ).

Όπως είναι γνωστό, η οικονομική κρίση που βίωσε η χώρα μας την τελευταία δεκαετία, είχε ως αποτέλεσμα να δημιουργηθούν μεγάλες οφειλές των πολιτών προς τις Τράπεζες από στεγαστικά, επαγγελματικά ή καταναλωτικά δάνεια και κάρτες τα οποία είχαν λάβει προ κρίσης και τα οποία δεν κατάφεραν να εξοφλήσουν ή να τηρήσουν τις προβλεπόμενες δόσεις.

Η αγορά ακινήτου αποτελεί μία πολύ σημαντική απόφαση με ιδιαίτερη βαρύτητα για τον αγοραστή, καθώς το τίμημα αγοράς συνίσταται συνήθως σε αρκετές χιλιάδες ευρώ και για το λόγο αυτό απαιτείται η μέγιστη δυνατή προσοχή προκειμένου η διαδικασία να ολοκληρωθεί με ασφάλεια για εκείνον.